Aanbod vakgebieden

Het leerstofaanbod is voor alle leerroutes uitgewerkt voor de basisvakken:

• schriftelijke taal: technisch lezen, begrijpend lezen en spelling
• mondelinge taal
• rekenen
• praktische redzaamheid
• voorbereiding op dagbesteding en arbeid
• sociale en emotionele ontwikkeling (sociale vaardigheden)

Naast de leerlijnen voor de basisvakken zijn er leerlijnen voor de overige vakken. Dit zijn: Muziek, theater, beeldende vorming, burgerschap, yoga en bewegingsonderwijs.