MR en OR

Wij wil ouders graag actief betrekken bij het onderwijs. Ouders zijn op verschillende manieren actief. In de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouders van Mozarthof en VSO Mozarthof mee over de ontwikkelingen en het beleid van de school.
Daarnaast kunnen ouders zitting nemen in de Ouderraad (OR). Het doel van deze raad is om een optimale samenwerking te realiseren tussen ouders en school m.b.t. activiteiten. De ouderraad organiseert jaarlijks een ouderavond over een specifiek onderwerp.

De MR en de OR houden ouders regelmatig op de hoogte van hun bezigheden.
Ouders kunnen ook zelf contact met hen opnemen: MR: mr@mozarthof.nl en OR: ouderraad@mozarthof.nl.