Schooldiploma

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is door de overheid een schooldiploma voor het VSO ingevoerd. Leerlingen die onderwijs volgen in de uitstroomprofielen dagbesteding of arbeid in het VSO, en voldoen aan de gestelde criteria, ontvangen na het afronden van hun schoolloopbaan een VSO schooldiploma. Met het schooldiploma kunnen onze leerlingen aantonen welke resultaten zij tijdens hun schoolloopbaan hebben behaald. Gedurende hun periode op school houden de leerlingen hun ontwikkelingen bij in een portfolio. Het schooldiploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs.

De waarde van het VSO schooldiploma is de erkenning voor de leerling en de ouders van de behaalde resultaten. Verder biedt het VSO schooldiploma belangrijke informatie voor organisaties waar de leerlingen na het behalen van hun diploma naar uitstromen.