Ouders/verzorgers

We zien de ouders/verzorgers van onze leerlingen als pedagogische partners in de begeleiding van onze leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is. Daarom bestaan er op bij ons verschillende mogelijkheden
tot informatie-uitwisseling tussen school en ouders.

Voor algemene informatie is onze website de aangewezen bron. De website is voor iedereen toegankelijk. Vanuit de klassen wordt met ouders bij voorkeur gecommuniceerd via de Parro-app. Parro is een veilige en besloten omgeving. In deze app worden ouders op de hoogte gehouden van de schoolzaken en ontvangen ouders foto’s en berichten. Ook kunnen ouders met deze app berichten sturen naar het klassenteam. Daarnaast zijn er informatieavonden voor ouders over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod.

Op de belangrijke momenten in de schoolloopbaan wordt met de leerling en zijn of haar ouders gesproken over de mogelijkheden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan momenten zoals de start van de stage-voorbereidende fase en de uitstroomfase. Daarnaast worden ouders drie keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek met het klassenteam.