Onze praktische leerroute

Ons onderwijs is gericht op de uitstroombestemming. VSO Mozarthof bestaat uit 3 bouwen, de onder-, midden- en bovenbouw. Er wordt, naast het cognitieve lesaanbod, gewerkt aan praktische en sociale vaardigheden en ook aan de werknemersvaardigheden die de leerling later nodig heeft. Er zijn diverse vakleerkrachten en brancheleiders werkzaam, die de praktijkvakken aanbieden.

Onderbouw

In de onderbouw (12-14 jaar) ligt de nadruk op het leren van vakspecifieke basisvaardigheden door het bieden van praktijkvakken. Dit wordt aangeboden door de brancheleiders in een lessenpakket dat wij STARTpunt hebben genoemd. Deze afkorting staat voor STart ARbeidsTraining. Deze lessen worden aangeboden op het gebied van dienstverlening, horeca, tuin, arbeidsvaardigheden, techniek en atelier.

Middenbouw

In de middenbouw (14-16 jaar) wordt het leren in de praktijk verder uitgebouwd door praktijklessen aan te bieden. Leerlingen leren in de praktijk in de vorm van de branchelessen ‘Voorbereiding op Stage’ (VOS). Een voorbeeld van VOS is het werken in de kantine, waar de leerlingen vaardigheden leren gericht op het werken in de branche horeca. In de VOS-lessen oefenen de leerlingen praktische vaardigheden en werknemersvaardigheden die ze later op de stageplek nodig hebben. Naast de lessen op school, wordt ook VOS geboden op externe locaties. Hiermee doen de leerlingen, met een vertrouwde begeleider, ervaring op in het werken op een plek buiten de school. De cognitieve vaardigheden die de leerlingen hebben geleerd en leren, worden functioneel ingezet bij het leren van praktische vaardigheden. U kunt hierbij denken aan oefenen met wegen in de keuken of geldrekenen bij het afrekenen in de winkel.

Bovenbouw

Vanaf het einde van de middenbouw en in de bovenbouw (17-20 jaar) lopen de leerlingen stage. De coördinator stage en uitstroom (CSU) onderzoekt de mogelijkheden en wensen van de leerling op het gebied van arbeid of dagbesteding. In nauwe samenwerking met de leerling, de ouders, brancheleiders en de leerkracht, wordt op basis van het ontwikkelingsperspectief en de belangstelling van de leerling, een keuze gemaakt waar en wanneer de leerling stage gaat lopen. Het stagetraject dat de leerlingen krijgen aangeboden sluit aan op de ervaringen die uit de VOS-trajecten naar voren zijn gekomen, passend bij de mogelijkheden en talenten van de leerling. De meeste leerlingen hebben behoefte aan een beschermde stageplaats. Een enkeling kan een stage in een regulier bedrijf aan. Dit is maatwerk. De externe stages hebben als doel dat de leerling ervaring op kan doen op verschillende uitstroomplekken. De leerling leert vaardigheden die straks in het werkproces nodig zijn. Daarnaast ontdekt de leerling waar zijn of haar sterke kanten liggen en wat mogelijk een goede keuze zou zijn om naartoe uit te stromen.

De stage zal zich steeds meer gaan toespitsen op de uiteindelijke uitstroomplek. Dit wordt ondersteund door de verdiepingsjaren die in de leeftijd van 18-20 jaar op school worden geboden. De leerling krijgt lesaanbod gericht op wat er nog nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de verwachte uitstroombestemming. Naast de voorbereiding op dagbesteding of werk richten we ons ook op de aspecten wonen en vrije tijd.