Ontwikkeling van de leerling

Ons onderwijs wordt op maat geboden. Voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectief bepaald. Het ontwikkelingsperspectief (OP) is een inschatting van het te bereiken eindniveau van een leerling bij het verlaten van de school. Om dit te bereiken doorlopen de leerlingen daarbij passende leerroutes. Het ontwikkelingsperspectief geeft de verwachting aan van het uitstroomniveau van de leerling.

• OP 1 : belevingsgerichte dagbesteding
• OP 2 : taakgerichte en activerende dagbesteding
• OP 3 : arbeidsmatige dagbesteding
• OP 4 : (beschutte) arbeid, praktijkonderwijs, MBO/entree

Om een goede afweging te kunnen maken voor het ontwikkelingsperspectief, wordt het verband gelegd tussen de verschillende domeinen waarin de leerling zich ontwikkelt:
• verstandelijke mogelijkheden (IQ)
• didactisch functioneren (niveau waarop de leerling onderwijs aankan, bijv. leerroute 3)
• leervaardigheden (werkhouding en taakaanpak)
• sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. sociale vaardigheden)
• praktische vaardigheden (zelfredzaamheid en praktische redzaamheid)

Afhankelijk van de ontwikkeling die de leerling doormaakt, kan het ontwikkelingsperspectief nog worden bijgesteld. Hierover onderhouden we natuurlijk nauw contact met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief wordt elk jaar geëvalueerd en met de ouders besproken.